האפליה במערכת החינוך סביב העדה האתיופית

הנתונים לגבי מה שמתרחש במערכת החינוך ככל הנראה באופן מכוון אל העדה האתיופית הן בהיבט של קבלה למוסדות חינוכיים של תלמידים בכל הגילאים והן בהיבט של מורים אתיופיים שסיימו את הכשרתם ולא מצליחים להשתלב במערכת מטרידים מאוד. נכון להיום יש למעלה מ-40,000 ילדים ובני נוער ממוצא אתיופי בישראל. במומוצע 1,000 מהם משולבים בחינוך מיוחד, 3,000 בחינוך התיישבותי ו-600 אינם משובצים ונמצאים ביחידות לקידום נוער. למרות שאחוז גבוה מהתלמידים האתיופיים ניגשים לבחינות הבגרות, רק 36% בממוצע זכאים לקבלת התעודה ועומדים ב...
Read More