כל מה שצריך לדעת על חל"ת ופיטורין במהלך מגפת הקורונה

עם פרוץ מגפת הקורונה העולם השתנה, הנחיות לסגירת העסקים, הכרזה על סגר, גרמו לכך שרב אזרחי ישראל מצאו את עצמם בחופשה ללא תשלום (חל"ת) וללא הכנסות. אומנם גם לנמצאים בחל"ת יש זכויות שחשוב לדעת אותם. ראשית, כל מי שיצא/נמצא בחל"ת בתוקפה (1במרץ – 1 ביוני) זכאי לקבל דמי אבטלה. דבר נוסף, שאנשים, שנשלחו לחל"ת בעקבות הקורונה זכאים לקבלת דמי אבטלה כבר מהיום הראשון וללא ניצול של ימי החופשה שהצטברו לו. כעקרון אם המעסיק שולח את העובד לחופשה ללא תשלום לתקופה לא מוגבלת, אז זה נחשב כפיטורין והוא חייב לערוך שימוע לפני פיטורין לעובד במקרה כזה לא מגיעי פיצוי פיטורין. אבל בנסיבות העכשוויות במצב שמעסיק שולח את העובד לחופשה כפויה עקב חובה על המעסיק לצמצם את כוח אדם או לחלוטין לסגור את העסק, אז יכול להיות שזה לא יחשב כפיטורין.

במידה והמעסיק רוצה להוציא לחופשה ללא תשלום אישה בהריון, שעבדה מעל שישה חודשים באותו מקום עבודה, הוא חייב לקבל היתר מאגף ההסדרה של משרד העבודה עוד לפני הוצאתה לחל"ת.

גם אנשים עם מוגבלויות ניתן להוציא לחל"ת בתנאי שהוא לא נובע מהמוגבלות של אותו אדם.

בנוגע למשך העבודה לפני פרוץ המשבר, הוכרזו הקלות, שמאפשרות לכל עובד, שצבר לפחות שישה חודשי עבודה בתקופה של שנה וחצי האחרונים יהיה זכאי לקבלת דמי אבטלה.

לצורך קבלת דמי אבטלה על העובד להירשם בלשכת התעסוקה, היום ניתן לעשות את זה בעזרת טופס מקוון, ולאחר מכן מומלץ להגיש את התביעה למוסד ביטוח לאומי גם במקרה הזה ניתן להגיש את התביעה בעזרת טופס מקוון, שנמצא באתר של ביטוח לאומי. במידה ותקופת החל"ת הוארכה על ידי מעסיק, אין צורך למלא את הטפסים מחדש, אבל חשוב לשים לב, שבמידה וחזרתם לעבודה אתם מתבקשים לדווח לביטוח לאומי על כך.

התקופה, שעבורה ניתן לקבל דמי אבטלה משתנה ותלויה בגיל, הרכב משפחתי ועוד.

השאלה המתעוררת בזמן האחרון: האם מעסיק חייב לקבל את העובד בסיום חופשה ללא תשלום, והתשובה ברב המקרים תהייה לא. לא חלה חובה על המעסיק לקבל את העובד ובמידה והמעסיק אינו יכול להחזיר את העובד עקב צמצום כוח אדם נוכח משבר קורונה, ולמרות שניתן לראות בזה עילה מוצדקת לפיטורין, חייב המעסיק לערוך לעובד שימוע כדין או במקרה של אישה בהריון לקבל את ההיתר מאגף ההסדרה במשרד העבודה. כמו כן הפיטורין גם בתקופה של חל"ת וגם בסיומה מחייבים מסירת הודעה מוקדמת לעובד, בכפוף לחוק. סעיף זה תקף גם כאשר העסק נסגר לצמיתות.

במקרה, שמדובר על חופשה ללא תשלום בהסכמה וכל השאלות והנושאים האלו הוסדרו עוד לפני היציאה אליה, אז ההסדר הזה יחייב את שני הצדדים, גם את המעסיק וגם את העובד.