חוק לרון – החוק לשילוב נכים בעבודה

חוק לרון ידוע גם בכינוי "החוק לשילוב נכים בעבודה" הינו תיקון 109 של חוק הביטוח הלאומי

החוק נועד לסייע לשלב מקבלי קצבאות נכות בשוק העבודה ונועד לשפר את תנאיהם של נכים היוצאים לעבודה מבלי להפלות לרעה נכים אשר אינם יוצאים לעבודה. טרם החקיקה התקיים מצב בו הכנסתם  של נכים אשר השתלבו בשוק העבודה נפגעה כתוצאה מההכנסה הנוספת שקיבלו בעקבות יציאתם לעבודה.

חוק לרון נחקק באוגוסט 2009 לאחר פעילות ועדת לרון שבחנה את נושא שילוב הנכים בשוק העבודה.

עיקרי החוק כוללים 3 עקרונות:

ככל שאדם הזכאי לקצבת נכות מביטוח לאומי ישתכר יותר מעבודתו כך הכנסתו הכוללת (עבודה + קצבת נכות) תהיה גדולה יותר – לפני שהחוק נחקק נוצר מצב בו אנשים אשר היו זכאים לקצבת נכות איבדו חלק ניכר מהכנסתם (שכר מעבודה + קצבת) עקב הפגיעה בקצבת הנכות בעקבות יציאתם לעבודה.  

דרגת אי כושר העבודה של הזכאים לקצבת נכות לא תפגע עקב יציאתו לעבודה אלא רק במקרה של הסתרת עובדות או שיפור משמעותי במצבו של הזכאי לקצבה.

נקבעו ארבע דרגות אי כושר: 100%, 74% , 65%, 60%

הוועדה גם העניקה רשת ביטחון לנכים אשר יצאו לעבודה או שהכנסתם עלתה ועקב כך קצבתם הופסקה. על פי החוק אותם נכים יהיו זכאים לשוב ולקבל את הקצבה ללא צורך בבחינה מחודשת של הזכאות במידה והם הפסיקו לעבוד או שהכנסתם ירדה שוב במהלך שלוש שנים מהיום בו הפסיקו לקבל את קצבת הנכות מביטוח לאומי.

במידה והיית זכאי בעבר לקצבת נכות וזכות זאת נפגעה עקב יציאתך לעבודה פנה עוד היום ללבנת פורן – החברה למימוש זכויות רפואיות. החברה מעסיקה כ-25 רופאים וכ-150 אנשי מקצוע המנוסים בסיוע במקרים רבים ושונים של מימוש זכויות.

מידע נוסף תוכלו למצוא בעמוד הפייסבוק של לבנת פורן ובעמוד הלינקדין של לבנת פורן.